Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 22:42:24 | 392 lượt xem

Câu hỏi số 22649

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám nám 1945 ở Việt Nam thành công để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

Phương án trả lời:
A.

Cải cách giáo dục

B.

Bồ túc văn hoá

C.

Bình dân học vụ

D.

Thi đua " Dạy Tốt, Học Tốt"

Đáp án: C