Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:12:04 | 1009 lượt xem

Câu hỏi số 2303

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Ổ cứng là

Phương án trả lời:
A.

Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy

B.

Thiết bị lưu trữ ngoài

C.

Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu

D.

Thiết bị chỉ đọc dữ liệu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.