Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:12:57 | 1062 lượt xem

Câu hỏi số 2305

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì

Phương án trả lời:
A.

Quản lý việc đầu tư của công ty

B.

Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm

C.

Mô tả họat động kinh doanh

D.

Thu nhập thông tin thị trường

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.