Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:13:43 | 832 lượt xem

Câu hỏi số 2306

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Đâu là một ví dụ của chính sách mật khẩu tốt

Phương án trả lời:
A.

Chọn một mật khẩu có ít hơn 6 mẫu tự

B.

Mật khẩu phải giống lý lịch người sử dụng (ví dụ ngày tháng năm sinh, quê quán)

C.

Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn

D.

Chỉ thay đổi mật khẩu sau một thời gian dài

Đáp án: C