Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:14:30 | 814 lượt xem

Câu hỏi số 2307

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Đâu là một ví dụ về phần mềm máy tính

Phương án trả lời:
A.

Đĩa mềm

B.

Hệ điều hành

C.

Đĩa CD

D.

Cả ba ý trên

Đáp án: B