Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:17:27 | 927 lượt xem

Câu hỏi số 2308

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Bạn đã cài đặt một đĩa hoàn toàn mới và bạn muốn định dạng nó. Mục đích của công việc định dạng là gì?

Phương án trả lời:
A.

Phục hồi dữ liệu bị mất trong đĩa

B.

Tạo một đĩa chỉ đọc

C.

Tạo một đĩa để đọc và chấp nhận dữ liệu

D.

Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.