Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:19:05 | 891 lượt xem

Câu hỏi số 2309

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Đơn vị đo lượng tin là

Phương án trả lời:
A.

Hz

B.

KHz

C.

GHz

D.

bit

Đáp án: D