Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:20:07 | 1072 lượt xem

Câu hỏi số 2310

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn

Phương án trả lời:
A.

không có ánh sáng chiếu vào

B.

không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.

C.

đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn

D.

cả hai điều kiện a và b

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.