Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:21:11 | 971 lượt xem

Câu hỏi số 2311

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì

Phương án trả lời:
A.

Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn

B.

ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn

C.

RAM (Random Access Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn

D.

Đĩa cứng máy tính sẽ lưu trữ dữ liệu nhiều hơn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.