Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:22:05 | 909 lượt xem

Câu hỏi số 2312

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Bạn nhận được một bức thư điện tử chứa tệp tin đính kèm mà bạn không nhận biết ra, bạn sẽ xử lý thế nào trong tình huống này để đảm bảo an toàn?

Phương án trả lời:
A.

Chuyển thư này cho ai đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận biết được

B.

Mở tệp tin này ra để kiểm tra loại tệp tin

C.

Quét tập tin này bằng chương trình chống virus

D.

Lưu bản sao tập tin này vào đĩa cứng và mở bản sao này

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.