Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:22:56 | 952 lượt xem

Câu hỏi số 2313

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?

Phương án trả lời:
A.

Phần mềm thương mại – commercial software: có đăng ký bản quyền : không cho phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

B.

Phần mềm chia sẻ - Shareware: có bản quyền, dùng thử trước khi mua. Nếu muốn tiếp tục sử dụng chương trình thì được khuyến khích trả tiền cho tác giả

C.

Phần mềm miễn phí - Freeware: cho phép người khác tự do sử dụng hoàn toàn hoặc theo một số yêu cầu bắt buộc. Ví dụ phải kèm tên tác giả …

D.

Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố một phần mã nguồn để mọi người tham gia phát triển

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.