Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:23:47 | 874 lượt xem

Câu hỏi số 2314

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Câu nào dưới đây không đúng

Phương án trả lời:
A.

Vi rút máy tính lây nhiễm qua dùng chung máy tính

B.

Vi rút máy tính lây nhiễm khi sao chép qua đĩa mềm, đĩa CD

C.

Vi rút máy tính lây nhiễm khi sao chép qua mạng

D.

Vi rút máy tính lây nhiễm qua Internet

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.