Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:24:43 | 1635 lượt xem

Câu hỏi số 2315

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì:

Phương án trả lời:
A.

là đơn vị đo độ phân giải màn hình

B.

là đơn vị đo cường độ âm thanh

C.

là đơn vị đo tốc độ xử lý

D.

là đơn vị đo khả năng lưu trữ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.