Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:25:41 | 783 lượt xem

Câu hỏi số 2316

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Chọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành

Phương án trả lời:
A.

Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong đĩa cứng hơn phần mềm hệ điều hành để chạy

B.

Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy

C.

Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần mềm ứng dụng để chạy

D.

Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.