Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 08:26:42 | 830 lượt xem

Câu hỏi số 2318

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng là

Phương án trả lời:
A.

Thiết bị lưu trữ trong

B.

Thiết bị lưu trữ ngoài

C.

Thiết bị lưu trữ nhanh

D.

Thiết bị nhập/xuất dữ liệu

Đáp án: B