Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:03:31 | 1092 lượt xem

Câu hỏi số 2348

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Loại máy tính nào thường đắt nhất

Phương án trả lời:
A.

Máy tính cá nhân

B.

Máy tính cầm tay

C.

Máy chủ

D.

Máy tính xách tay

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.