Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:04:41 | 985 lượt xem

Câu hỏi số 2351

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Chọn câu trả lời thích hợp nhất: “Tại sao phải định kì sử dụng công cụ chống phân mảnh đĩa cứng

Phương án trả lời:
A.

để ổ đĩa cứng máy tính lâu hỏng

B.

để tốc độ truy xuất dữ liệu từ đĩa cứng nhanh hơn

C.

để tạo ra nhiều không gian trống hơn trong đĩa cứng

D.

để nén dữ liệu trong đĩa cứng tốt hơn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.