Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:05:44 | 1004 lượt xem

Câu hỏi số 2352

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

CPU có nghĩa là

Phương án trả lời:
A.

Case Processing Unit

B.

Common Processing Unit

C.

Control Processing Unit

D.

Central Processing Unit

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.