Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:06:28 | 938 lượt xem

Câu hỏi số 2353

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Để chọn một hàng (row) trong một bảng biểu, bạn có thể thực hiện bằng cách:

Phương án trả lời:
A.

Nhấn chuột vào phía ngoài bên trái của dòng đó

B.

Nhấn đúp chuột vào vị trí bất kỳ của bảng đó

C.

Nhấn chuột 3 lần vào một vị trí bất kỳ trong bảng

D.

Cả hai cách A và B đều được

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.