Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:07:44 | 1067 lượt xem

Câu hỏi số 2357

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khẳng định nào dưới đây là sai:

Phương án trả lời:
A.

cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD có bản quyền là không vi phạm luật bản quyền

B.

cài đặt phần mềm, trò chơi bị bẻ khoá là vi phạm luật bản quyền

C.

cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD sao chép là vi phạm luật bản quyền

D.

cài đặt phần mềm, trò chơi từ đĩa CD đi mượn là vi phạm luật bản quyền

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.