Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:09:55 | 2737 lượt xem

Câu hỏi số 2361

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Hệ điều hành không phải trả phí bản quyền khi sử dụng là hệ điều hành

Phương án trả lời:
A.

MS-WINDOWS 2000

B.

MS DOS

C.

LINUX

D.

Cả C và B

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.