Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:10:58 | 1650 lượt xem

Câu hỏi số 2363

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Thuật ngữ kỹ thuật trong mua và bán hàng qua mạng Internet là gì

Phương án trả lời:
A.

Hệ thống điện tử (E-system)

B.

Mạng điện tử (E-network)

C.

Thương mại điện tử (E-commerce)

D.

Thương mại Internet (I-Commerce)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.