Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:18:33 | 906 lượt xem

Câu hỏi số 2374

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khi một cơ quan mua một chương trình máy tính, Trong những trường hợp nào chương trình này có thể được cài đặt miễn phí nội trong cơ quan đó

Phương án trả lời:
A.

Khi cơ quan đó có dưới 10 nhân viên

B.

Khi có sự đồng ý bản quyền cho phép điều này.

C.

Khi chương trình này trị giá dưới 100 nghìn đồng

D.

Khi nó được sử dụng tối đa cho 3 máy tính một lúc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.