Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:19:59 | 1090 lượt xem

Câu hỏi số 2378

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khi mua thiết bị ngoại vi cho máy tính, thường có các đĩa CD đi kèm chứa chương trình điều khiển thiết bị đó. Các chương trình điều khiển thiết bị thuộc loại phần mềm nào

Phương án trả lời:
A.

Phần mềm hệ điều hành

B.

Phần mềm ứng dụng

C.

Phần mềm hệ thống

D.

Phần mềm chia sẻ (Shareware)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.