Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:22:51 | 924 lượt xem

Câu hỏi số 2383

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khi nói về ưu điểm của làm việc từ xa (Tele-working), ý nào sau đây không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Giảm thời gian đi lại

B.

Tập trung vào công việc cao hơn

C.

Tăng cường sự liên hệ trực tiếp

D.

Giảm không gian văn phòng

Đáp án: C