Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:22:51 | 989 lượt xem

Câu hỏi số 2383

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khi nói về ưu điểm của làm việc từ xa (Tele-working), ý nào sau đây không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Giảm thời gian đi lại

B.

Tập trung vào công việc cao hơn

C.

Tăng cường sự liên hệ trực tiếp

D.

Giảm không gian văn phòng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.