Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:25:41 | 1027 lượt xem

Câu hỏi số 2388

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Tại sao máy tính xách tay có thể gây rủi ro về an ninh của công ty

Phương án trả lời:
A.

Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bàn

B.

Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tay

C.

Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không thể được bảo vệ bằng các chương trình chống virus

D.

Bởi vì những người không được phép có thể đọc được những thông tin mật nếu máy tính bị lấy cắp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.