Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:26:40 | 921 lượt xem

Câu hỏi số 2390

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Khi sử dụng hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy, ví dụ như bảng các trực tuyến chẳng hạn, bạn thấy ưu điểm nào sau đây nổi bật nhất?

Phương án trả lời:
A.

Độ tin cậy gia tăng

B.

Quản lý an ninh tốt hơn

C.

Việc tiêu thụ giấy giảm

D.

Không bao giờ xảy ra sai sót

Đáp án: C