Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:29:29 | 2102 lượt xem

Câu hỏi số 2395

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Lợi ích của GUI (Graphic User Interface) là gì

Phương án trả lời:
A.

GUI giảm thời gian tải từ Internet xuống

B.

GUI làm cho bàn phím trở nên lỗi thời

C.

GUI tăng cường cho sự hoạt động của thẻ mạch đồ họa (graphic card)

D.

GUI cho phép dùng con chuột để thao tác với máy tính

Là phương pháp đồ họa điều khiển tương tác giữa người sử dụng và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thay cho việc đưa ra câu lệnh tại dấu nhắc hệ thống, người sử dụng có thể đưa ra lệnh bằng cách dùng chuột để chọn từ `a dashboard' của các lựa chọn được hiển thị trên màn hình. Các lựa chọn này có thể ở dạng các icon và các danh sách. Một số công cụ GUI ở dạng động và người sử dụng phải thao tác với các đối tượng đồ họa trên màn hình để gọi một chức năng nào đó, chẳng hạn di chuyển thanh trượt để đặt các thông số (ví dụ đặt tỷ lệ bản đồ).

Đáp án: D