Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:31:41 | 814 lượt xem

Câu hỏi số 2399

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Lợi thế của mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường ở cửa hàng là gì?

Phương án trả lời:
A.

Việc thanh toán đảm bảo an ninh hơn

B.

Việc xác định tình trạng của hàng hóa dễ dàng hơn

C.

Có thể mua hàng trong suốt 24h trong một ngày

D.

Hàng hóa đã mua dễ trả lại hơn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.