Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:32:30 | 771 lượt xem

Câu hỏi số 2401

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Lời khuyên khi sử dụng mật khẩu máy tính là:

Phương án trả lời:
A.

Mật khẩu ngắn, đơn giản

B.

Mật khẩu dễ nhớ (ví dụ dùng ngày sinh, quê quán)

C.

Nếu hay quên thì nên ghi lại.

D.

Không bao giờ cho người khác biết mật khẩu của bạn

Đáp án: D