Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:35:00 | 804 lượt xem

Câu hỏi số 2405

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Lời khuyên nào sau đây là đúng.

Phương án trả lời:
A.

Mật khẩu ngắn dễ nhớ tốt hơn mật khẩu phức tạp khó nhớ

B.

Mật khẩu thay đổi thường xuyên tốt hơn mật khẩu cố định

C.

Mật khẩu dùng chung nhiều người tiện hơn mỗi người dùng riêng của mình

D.

Cả ba ý trên đều sai

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.