Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:39:33 | 903 lượt xem

Câu hỏi số 2410

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Con số 20GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là

Phương án trả lời:
A.

Tốc độ xử lý của CPU.

B.

Ổ đĩa cứng có dung lượng là 20GB

C.

Máy in có tốc độ in 20GB một giây

D.

Dung lượng tối đa của đĩa mềm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.