Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:40:22 | 1040 lượt xem

Câu hỏi số 2412

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Virus máy tính

Phương án trả lời:
A.

Chỉ họat động khi phần mềm bị sao chép trái phép.

B.

Là một chương trình máy tính

C.

Là phần cứng chỉ phá họai các phần khác

D.

Là một loại nấm mốc trên bề mặt đĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.