Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:41:11 | 1339 lượt xem

Câu hỏi số 2415

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Mục đích của công việc định dạng đĩa là gì

Phương án trả lời:
A.

Sắp xếp lại dữ liệu trên đĩa

B.

Khôi phục lại dữ liệu trên đĩa

C.

Tạo một đĩa trắng đúng khuôn dạng để lưu trữ dữ liệu

D.

Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa

Đáp án: C