Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:44:03 | 1267 lượt xem

Câu hỏi số 2420

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Nếu sắp theo thứ tự từ khả năng lưu trữ từ cao đến thấp, bạn chọn phương án nào trong số các phương án sau:

Phương án trả lời:
A.

Đĩa cứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm

B.

Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm

C.

Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD

D.

Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa DVD - đĩa CD

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.