Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:46:21 | 995 lượt xem

Câu hỏi số 2423

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Nhìn vào các tham số cấu hình của một máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn có thể cho biết, con số 20GB chỉ điều gì?

Phương án trả lời:
A.

tốc độ xử lý của CPU

B.

dung lượng của ổ đĩa cứng

C.

tốc độ vòng quay của ổ cứng

D.

dung lượng của đĩa CD mà máy có thể đọc được

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.