Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:49:08 | 703 lượt xem

Câu hỏi số 2427

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Máy tính có thể giúp con người thực hiện

Phương án trả lời:
A.

Chuyển tiền qua mạng máy tính của ngân hàng

B.

Học tập mọi nơi, mọi lúc.

C.

Hệ thống thẻ tín dụng

D.

Tất cả các mục trên.

Đáp án: D