Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:49:08 | 737 lượt xem

Câu hỏi số 2427

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Máy tính có thể giúp con người thực hiện

Phương án trả lời:
A.

Chuyển tiền qua mạng máy tính của ngân hàng

B.

Học tập mọi nơi, mọi lúc.

C.

Hệ thống thẻ tín dụng

D.

Tất cả các mục trên.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.