Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:53:57 | 827 lượt xem

Câu hỏi số 2435

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Trong công việc nào dưới đây, con người làm việc tốt hơn máy tính.

Phương án trả lời:
A.

Làm nhiều tính toán phức tạp

B.

Sản xuất tự động hóa

C.

Nhận dạng các sự vật

D.

Công việc ở nơi nguy hiểm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.