Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:00:05 | 887 lượt xem

Câu hỏi số 2442

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Virus máy tính có khả năng

Phương án trả lời:
A.

lây lan qua máy quét (Scanner)

B.

tự sao chép để lây nhiễm

C.

Lây lan qua màn hình

D.

Cả 3 mục trên

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.