Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:04:35 | 990 lượt xem

Câu hỏi số 2447

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào có thời gian truy xuất dữ liệu chậm nhất

Phương án trả lời:
A.

Đĩa mềm

B.

DVD

C.

ROM

D.

CD-ROM

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.