Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:10:48 | 1442 lượt xem

Câu hỏi số 2451

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Phần mềm Windows, Linux và OS2 có đặc điểm gì chung

Phương án trả lời:
A.

Tất cả đều là phần mềm ứng dụng

B.

Tất cả đều là dịch vụ dải tần rộng (Broadband Service)

C.

Tất cả đều là phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng

D.

Tất cả đều là hệ điều hành

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.