Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:35:47 | 1426 lượt xem

Câu hỏi số 2468

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Thiết bị lưu trữ nào sau đây có thời gian truy cập nhanh nhất

Phương án trả lời:
A.

đĩa CD

B.

đĩa cứng

C.

Đĩa mềm

D.

Băng từ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.