Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:37:44 | 766 lượt xem

Câu hỏi số 2470

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Thuật ngữ “Thương mại điện tử” nghĩa là

Phương án trả lời:
A.

Mua và bán các mặt hàng điện tử

B.

Dùng các thiết bị điện tử trong khi mua hàng

C.

Mua và bán hàng qua mạng máy tính Internet

D.

Bán các mặt hàng điện tử trên mạng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.