Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:42:17 | 2757 lượt xem

Câu hỏi số 2478

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Tốc độ của CPU không ảnh hưởng đến yếu tố nào sau đây

Phương án trả lời:
A.

Khả năng lưu trữ của máy tính

B.

Tuổi thọ của ổ cứng

C.

Thời gian truy nhập để mở tệp tin

D.

Cả hai yếu tố A và B

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.