Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:44:04 | 1319 lượt xem

Câu hỏi số 2480

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Tại sao hàng năm luôn xuất hiện các phiên bản phần mềm mới? Nguyên nhân do

Phương án trả lời:
A.

Nhà sản xuất đã bán hết các đĩa chương trình cũ, cần in thêm phiên bản mới để mở rộng thị trường

B.

Nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm của mình.

C.

Người sử dụng cần các phiên bản miễn phí để nâng cấp phần mềm cũ.

D.

Người sử dụng muốn thay đổi phần mềm đang dùng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.