Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:45:41 | 985 lượt xem

Câu hỏi số 2483

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Tại sao không nên sao chép một trò chơi CD Rom mà bạn không có giấy đăng ký bản quyền

Phương án trả lời:
A.

Bởi vì đó là quá trình phức tạp

B.

Bởi vì những tệp tin trên đĩa CD gốc sẽ bị hỏng

C.

Bởi vì đó là vi phạm bản quyền

D.

Bởi vì máy tính có thể bị hư hại

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.