Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:53:20 | 1768 lượt xem

Câu hỏi số 2490

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Theo bạn, các phần mềm sau thuộc nhóm phần mềm nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Internet Explorer

Phương án trả lời:
A.

Nhóm phần mềm ứng dụng

B.

Nhóm phần mềm hệ thống

C.

Nhóm phần mềm CSDL

D.

Nhóm phần mềm hệ điều hành

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.