Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 18:22:15 | 135 lượt xem

Câu hỏi số 25511

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 11, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

Phương án trả lời:
A.

Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

B.

Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng

C.

Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

D.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.