Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 21:10:55 | 238 lượt xem

Câu hỏi số 25544

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

“Want me to turn up the heater?”

“..............................................”

Phương án trả lời:
A.

Please don’t. It’s quite warm here

B.

It’s my pleasure

C.

No, go right ahead

D.

Thanks, I’ll be right back

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.