Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 21:50:26 | 196 lượt xem

Câu hỏi số 25570

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

One (and) more sentences (related to) the (same) topic (form) a paragraph

Phương án trả lời:
A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.